Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací o cookies
Rozumím

Karta dobré vůle je vaše
schopnost pomáhat

Karta dobré vůle (KDV) je určena exkluzivně pro klienty ČSOB Private Banking, jejichž prostředky přesahují 10 milionů korun a kteří mají roční obrat plateb kartou u obchodníků více než 300 tisíc korun. Funguje od roku 2014 a za dobu jejího užívání jsme shromáždili více než 13 miliónů korun pro potřebné.

KARTA DOBRÉ VŮLE

Exkluzivní debetní karta pouze pro klienty ČSOB Private Banking.

Karta dobré vůle MasterCard Award 2014


LOUNGEKEY

S Kartou dobré vůle či Premium Kartou mají naši klienti čtyři volné vstupy do více než 1 100 letištních salónků po celém světě od společnosti LoungeKey. Na letišti stačí vyhledat salónek LoungeKey a prokázat se u vstupu platební kartou. Více informací.


POJIŠTĚNÍ KE KDV

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

  • Pro držitele platební karty a rodinné příslušníky (1 další dospělou osobu a až 3 děti do věku 18 let včetně)
  • Rodinní příslušníci nemusí cestovat společně s držitelem platební karty
  • Maximální pojistné limity a nadstandardní připojištění
  • Pojištění zimních a rizikových sportů
  • Jednotlivá pojištění (kromě pojištění léčebných výloh a s nimi spojených asistenčních služeb) se do konce roku 2020 vztahují i na zájezdy/cestovní služby uskutečněné na území ČR

Více informací (pojistné krytí/limity, postup při pojistné události)

Často kladené dotazy – v případě dalších dotazů se můžete obrátit na svého privátního bankéře


POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY, ODCIZENÍ A ZNEUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET

  • Pojištění finančních ztrát v souvislosti se ztrátou, odcizením nebo zneužitím platební karty ČSOB
  • Nevztahuje se na transakce, které byly provedeny za použití PIN kódu

Více informací (pojistné krytí/limity, postup při pojistné události)


POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY ŘIDIČE

  • Pojištění právní ochrany řidiče vozidla (tj. držitele platební karty)
  • Ochrana a prosazování oprávněných právních zájmů řidiče vzniklých v souvislosti s řízením motorového či nemotorového vozidla do 3,5 t

Více informací (pojistné krytí/limity, postup při pojistné události)


CHARITA – NEDÍLNÁ SOUČÁST KDV

Z každé transakce Kartou dobré vůle posílá ČSOB ve spolupráci s Mastercard 0,6 % na zlepšení životní situace konkrétních hendikepovaných osob.

Od roku 2017 mohou klienti na charitativní účely přispívat z vlastních prostředků předem zvoleným procentem (0,3 %, 0,5 % nebo 0,8 %).

AKTUÁLNĚ PŘISPÍVÁTE

Malé Eleonor je 1 rok a narodila se slyšícím rodičům, kteří zažili velký šok, když zjistili, že dívenka má těžkou poruchu sluchu. V podstatě je neslyšící a pro její další vývoj je nezbytné co nejrychleji reagovat. Lékaři jí doporučili kochleární implantát Baha 5. Jeho pořizovací cena je 92 028 Kč, což je částka, kterou si rodina nemůže dovolit a pojišťovny pomůcku nehradí. Maminka dívenky je na rodičovské dovolené a tatínek je zaměstnán v malířské firmě. Zvukový procesor umožní Eleonor se normálně vyvíjet a začít komunikovat s rodiči i okolím.

Srdečně děkujeme všem klientům, kteří již prostřednictvím Karty dobré vůle pomáhají ostatním. Každý sám toho zvládne jen málo, společně však dokážeme mnoho!


Komu Karta pomohla