Přejít k obsahu

Karta dobré vůle je vaše
schopnost pomáhat

Karta dobré vůle (KDV) je určena exkluzivně pro klienty ČSOB Private Banking, jejichž prostředky přesahují 10 milionů korun a kteří mají roční obrat plateb kartou u obchodníků více než 300 tisíc korun. Funguje od roku 2014 a za dobu jejího užívání jsme shromáždili přes 20 miliónů korun pro potřebné.

KARTA DOBRÉ VŮLE

Exkluzivní debetní karta pouze pro klienty ČSOB Private Banking.

Karta dobré vůle


LOUNGEKEY

S Kartou dobré vůle či kartami Mastercard World Elite mají naši klienti čtyři volné vstupy do více než 1 100 letištních salonků po celém světě od společnosti Lounge Key. Na letišti stačí vyhledat salonek LoungeKey a prokázat se u vstupu platební kartou. Více informací.


POJIŠTĚNÍ KE KARTĚ DOBRÉ VŮLE

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

  • Pro držitele platební karty a rodinné příslušníky (1 další dospělou osobu a až 3 děti do věku 21 let včetně)
  • Rodinní příslušníci nemusí cestovat společně s držitelem platební karty
  • Maximální pojistné limity a nadstandardní připojištění
  • Pojištění zimních a rizikových sportů
  • Jednotlivá pojištění (kromě pojištění léčebných výloh a s nimi spojených asistenčních služeb) se do konce září 2021 vztahují i na zájezdy/cestovní služby uskutečněné na území ČR

Více informací (pojistné krytí/limity, postup při pojistné události)

Často kladené dotazy – v případě dalších dotazů se můžete obrátit na svého privátního bankéře


POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ PLATEBNÍCH KARET

  • Pojištění finančních ztrát v souvislosti se ztrátou nebo odcizením platební karty ČSOB
  • Vztahuje se i na mobilní platební zařízení (např. telefon, hodinky)

Více informací (pojistné krytí/limity, postup při pojistné události)


POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

  • Pojištění právní ochrany řidiče vozidla (tj. držitele platební karty)
  • Ochrana a prosazování oprávněných právních zájmů řidiče vzniklých v souvislosti s řízením motorového či nemotorového vozidla do 3,5 t

Více informací (pojistné krytí/limity, postup při pojistné události)


CHARITA – NEDÍLNÁ SOUČÁST KARTY DOBRÉ VŮLE

Z každé transakce Kartou dobré vůle posílá ČSOB ve spolupráci s Mastercard 0,6 % na zlepšení životní situace konkrétních hendikepovaných osob.

Od roku 2017 mohou klienti na charitativní účely přispívat z vlastních prostředků předem zvoleným procentem (0,3 %, 0,5 % nebo 0,8 %).


Komu Karta pomohla

PŘÍBĚHY LIDÍ, KTERÝM KARTA POMOHLA

Zobrazit více příběhů

Srdečně děkujeme všem klientům, kteří již prostřednictvím Karty dobré vůle pomáhají ostatním. Každý sám toho zvládne jen málo, společně však dokážeme mnoho!

OSLOVILA VÁS KARTA DOBRÉ VŮLE? PŘIPOJTE SE K DÁRCŮM I VY.

Pokud ještě nejste klientem ČSOB Private Banking, získejte více informací na lince 800 110 808.