Přejít k obsahu

Karta dobré vůle je vaše
schopnost pomáhat

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

Hlavní riziko Limit pojistného plnění

Právní pomoc (obhajoba apod.) při:

  • trestním nebo správním řízení po dopravní nehodě
  • správním řízení v souvislosti s provozem vozidla

Vymáhání náhrady újmy způsobené v souvislosti s řízením vozidla

400 000 Kč
Územní rozsah Evropa

POSTUP PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

Pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo proti vám zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo rozhodčí řízení, nahlásit to ČSOB Pojišťovně:

QR kód

Na uvedené kontakty se můžete obrátit již v situaci, kdy jste např. účastníkem dopravní nehody nebo vás zastaví policie kvůli dopravnímu přestupku a potřebujete radu, jaké další kroky je nutné učinit.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY