Přejít k obsahu

Ctíme hodnoty našich klientů

Svým klientům pomáháme naplňovat jejich ambice a plány. Dokážeme nejen zhodnotit jejich majetek, ale především jim umožníme, aby si ho mohli skutečně užít.

SÍLA SKUPINY KBC

Patříme ke špičce v oboru privátního bankovnictví, a to jak počtem klientů, tak objemem majetku, který spravujeme. Získaná ocenění pro nás ale nejsou prioritou. Zakládáme si především na výsledcích, kterých jsme schopni dlouhodobě dosáhnout. Od roku 2002 pracujeme s klienty, jejichž prostředky přesahují 10 milionů korun, a pomáháme jim naplňovat jejich ambice a plány.

V roce 2015 jsme založili Wealth Office, exkluzivní službu pro klienty disponujícími více než 100 miliony korun.

Naším úkolem je plně porozumět vašim přáním, vystavět kvalitní portfolio a rozvíjet dlouhodobý vztah. Špičkové kvality nedosahujeme masovou produkcí, ale skutečně osobním přístupem.

Potkáme se v diskrétním a příjemném prostředí 15 specializovaných poboček ČSOB Private Banking nebo kdekoliv jinde – třeba u vás v kanceláři nebo i doma.

ČSOB je součástí nadnárodní finanční skupiny KBC Group se sídlem v Belgii. KBC je jednou z největších evropských bankovních skupin. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností je přítomna nejen na evropském, ale také na asijském a americkém trhu.

Vždy se můžete spolehnout, že produkty a služby tvoříme s těmi největšími profesionály v rámci celé skupiny KBC.

Váš privátní bankéř denně spolupracuje s mnoha odborníky z řad našich partnerů jako ČSOB Asset management, a. s., investiční společnost, skupina Patria, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, ČSOB Leasing, a. s., s kolegy z dealingového centra, korporátního bankovnictví a mnoha dalšími.


Etický kodex

Etický kodex v ČSOB Private Banking je tvořen 3 základními dokumenty ČSOB:

  1. Politika skupiny KBC proti korupci a úplatkářství
  2. Politika ČSOB – oznamování škodlivého jednání (Whistle-blowing)
  3. Etický kodex

Nad rámec těchto dokumentů se náš etický kodex zaměřuje zejména na následující oblasti:

  1. Etika – zahrnuje pravidla týkající se obsluhy privátních klientů a etického chování všech zaměstnanců ČSOB Private Banking
  2. Přijatelnost klienta – zahrnuje, mimo jiné, požadavky na původ finančních prostředků
  3. MiFID – týká se pravidel pro oblast investování a je blíže popsáno v sekci Investice

Základní pravidla privátního bankéře:

  • dodržuje diskrétnost,
  • je transparentní a neúplatný,
  • je čestný a chová se jako zodpovědný vlastník,
  • zvažuje případná i budoucí rizika.

Ostatní politiky ČSOB


Získaná ocenění

NEJLEPŠÍ PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ 2013, 2015–2018, 2020, 2021, 2023

Ocenění v anketě časopisu Euromoney, který je jednou z nejvlivnějších publikací o kapitálových trzích na světě. Hodnocení soutěže se kromě čísel a fakt převážně zakládá na názoru konkurence.

NEJLEPŠÍ PRIVÁTNÍ BANKA THE BANKER / PWM 2013–2016, 2019–2022

ČSOB Private Banking obhájil první místo v anketě magazínů Professional Wealth Management a The Banker. Komise složená z patnácti významných osobností světového bankovnictví vybírala vítěze na základě kvalitativních i kvantitativních dat.

NEJLEPŠÍ PRIVÁTNÍ BANKA 2019, 2020 International Business Magazine

Při vyhodnocení soutěže posuzují organizátoři zejména kritéria jako jsou historická výkonnost, růst a jeho udržitelnost, inovace a jiné úspěchy v oblasti privátního bankovnictví. Finálního vítěze vybírá komise interních porotců časopisu International Business Magazine.

NEJLEPŠÍ PRIVÁTNÍ BANKA 2019, 2020

Cílem magazínu Finance Derivative je ocenit nejlepší firmy a klíčové hráče na trhu napříč různými oblastmi podnikání a finančního světa. Základem pro vyhlášení výsledků byly veřejně dostupné informace o jednotlivých účastnících.

PRIVÁTNÍ BANKA ROKU 2017

Ocenění časopisu International Banker udělují jednak samotní čtenáři magazínu a zároveň porota finančních novinářů. O umístění rozhodují nejen ekonomické ukazatele jako růst a ziskovost společnosti, ale rovněž inovace, technologie, řízení společnosti a její transparentnost.

PRIVÁTNÍ BANKA ROKU 2013–2015

Kategorie Privátní banka roku (je součástí soutěže Banka roku) monitoruje popularitu privátních bank v ČR. Hlasují představitelé žebříčku 300 nejbohatších Čechů a Slováků, kteří vybírají nejvhodnějšího kandidáta poskytujícího služby v oblasti privátního bankovnictví pro českou soukromou klientelu (hlasování organizuje server motejlek.com).