Přejít k obsahu

Úrazové pojištění řidičů Rento

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smrt následkem úrazu
100 000 Kč
Trvalé následky úrazu (jednorázové odškodnění)
10–29 % 30–49 %
100 000 Kč 200 000 Kč
Měsíční doživotní důchod při tělesném postižení od 50 %
Věk pojištěného v době úrazu Měsíční renta
18 až 25 let 7 000 Kč
26 až 39 let 11 000 Kč
40 až 49 let 12 500 Kč
50 až 59 let 15 000 Kč
60 a více let 17 500 Kč

POSTUP PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

Při pojistné události, dotazech týkajících se pojištění řidičů Rento a pro zaslání veškeré korespondence kontaktujte:

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY