Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací o cookies
Rozumím

Odpovědnost za újmu

V OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

Varianty pojištění Rozsah pojistného plnění Územní rozsah Spoluúčast
Újma na zdraví, usmrcením 6 mil. Kč ČR + Evropa 500 Kč
Újma na věci
Částečná finanční újma
Nemajetková újma

POSTUP PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

Při pojistné události, dotazech týkajících se pojištění odpovědnosti za újmu a pro zasílání veškeré korespondence kontaktujte:

QR kód

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY