Přejít k obsahu

Odpovědnost za újmu

V OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

Varianty pojištění Rozsah pojistného plnění Územní rozsah Spoluúčast
Újma na zdraví, usmrcením 10 mil. Kč ČR + Evropa 500 Kč
Újma na věci
Částečná finanční újma
Nemajetková újma

POSTUP PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

Při pojistné události, dotazech týkajících se pojištění odpovědnosti za újmu a pro zasílání veškeré korespondence kontaktujte:

QR kód

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY