Přejít k obsahu

Charita a filantropie

FOKUS České Budějovice je organizace, jejímž posláním je podpora osob s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života a vytváření příležitostí pro jejich uplatnění ve společnosti. Výtěžek z Karty dobré vůle ve výši 100 tis. Kč přispěl k fungování pracovníků organizace při poskytování terénní péče o klienty.

Terénní péče

Spolu s tím věnovala ČSOB organizaci 7 mobilních telefonů, které usnadňují jejich komunikaci s duševně nemocnými. Kvůli čím dál poruchovější a méně spolehlivé mobilní technice se totiž stávalo, že nebylo možné vyřídit zmeškané hovory klientů (poruchové mobily totiž zmeškané hovory vůbec nezaznamenaly). Díky poskytnutému daru je tak telefonování části pracovníků organizace FOKUS České Budějovice zase o trochu spolehlivější a mohou navzdory současným těžkým koronavirovým podmínkám fungovat plnohodnotně dál.