Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Peer mentoring je druh podpory založený na principu sdílení vlastních zkušeností. Mentorem je vozíčkář, který je delší dobu po úraze a je na postižení dobře adaptován. Pomáhá jako průvodce v životní situaci vozíčkáři, který je krátce po poškození míchy. Noví vozíčkáři podporu od jiného vozíčkáře nejlépe přijímají, protože mu důvěřují. Peer mentor a nový vozíčkář by měli být stejného pohlaví, podobného věku a odpovídající diagnózy. Peer pracuje také s rodinnými příslušníky a blízkými nových vozíčkářů, kteří o ně pečují.

Peer mentoring

Projekt peer mentoring realizuje Česká asociace paraplegiků – CZEPA od roku 2018. V současnosti jsou peer mentory 2 ženy a 4 muži z celé republiky, kteří prošli odborným výcvikem. V průběhu pilotní realizace vyvstala potřeba doplnit tým peerů o další vozíčkáře, aby byla pokryta poptávka po podpoře peerů. Chybí zejména tetraplegici (ochrnutí horních i dolních končetin a trupu) muži i ženy. Mezi tetraplegiky je po podpoře peerů největší poptávka, protože lidé s takto velkým postižením řeší mnoho specifických potíží, se kterými potřebují pomoci. CZEPA chce dále rozšířit tým peerů o starší vozíčkáře, kteří utrpěli poškození míchy až v pozdějším věku (50+). Průměrný věk, ve kterém pacienti utrpí poškození míchy, totiž roste. Je to dáno větším podílem neúrazových příčin poškození míchy (např. nádory, cévní příhody apod.). I starší lidé řeší specifické problémy a potřebují podporu peera, který má s těmito problémy zkušenosti.

Díky Kartě dobré vůle získala CZEPA na výcvik peer mentorů pro vozíčkáře částku 95 000 Kč, zbytek potřebných prostředků pokryla organizace z vlastních zdrojů.