Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Chráněné bydlení Šanov

Parta šesti kamarádů prožila větší část svého života v Domově pro osoby se zdravotním postižením, Zámek Břežany. Jejich osudy jsou různé, ale spojila je touha dostat se v životě dál. Na základě této touhy se podařilo vybudovat Chráněné bydlení v Šanově (cca 15 km od Břežan), kam se všichni přestěhovali. I přes svůj mentální handicap se podařilo nemožné, začlenění se do běžného života, přijetí okolím i uplatnění na trhu práce. Velký krok udělali i v samostatnosti, a tak po 9 letech života v této službě, kdy pilně nacvičovali vše, co pro běžný život potřebují, jejich cesta pokračuje dál. Zřizovatel služby Jihomoravský kraj zakoupil taktéž v Šanově domek pro následnou službu s menší mírou podpory, kde se ještě víc přiblíží běžnému životu svých vrstevníků a obyvatel obce. Jelikož jsou finanční prostředky zřizovatele limitovány, snaží se obyvatelé domku si sami sehnat finanční prostředky pro vybavení koupelen v jejich novém domově.

Díky Kartě dobré vůle dostali obyvatelé do svého chráněného bydlení novou pračku a sušičku.