Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Chráněné bydlení ve Sdružení Neratov je pobytová služba, která nabízí podporu a pomoc dospělým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. V praxi to znamená, že jim Sdružení pomáhá k samostatnosti v oblastech, které sami nezvládají a nezůstávají tak závislí na sociální službě.

Sdružení Neratov

Pro své klienty potřebovalo Sdružení Neratov pořídit kvalitní pračky, které mají delší záruční lhůty a vydrží náročnější provoz než domácí automatická pračka. Pračky, kterými chráněné bydlení dosud disponovalo, byly v provozu 7 dní v týdnu. Tímto téměř nepřetržitým provozem se rychle opotřebovávaly a opravy byly neekonomické. Díky Kartě se podařilo získat jejich kvalitní náhradu a ještě zbylo i na výkonnou sušičku, která proces praní prádla výrazně urychlí.