Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Lukáš se narodil jako zdravé dítě. Zhruba od 10 měsíců se jeho vývoj zpomalil a neodpovídal věku.

Lukáš

Po několika náročných vyšetřeních a pobytu ve FN Nemocnici v Brně mu byla ve 3 letech diagnostikována genetická porucha, autismus, těžká mentální retardace, poruchy chování, sebepoškozování, agrese a epilepsie. V 7 letech prodělal operaci mozku, kde měl nezhoubný nádor. Následně začal navštěvovat speciální školu, do které bude docházet až do 26 let.

Před zhruba 5 lety se velmi zhoršil pohybově, má problémy se zády. Pohybuje se jen s pomocí druhé osoby, která ho podpírá, jinak je odkázán na invalidní vozík. Rodina bydlí ve druhém patře rodinného domu. Vzhledem k tomu, že druhá osoba ho musí neustále podpírat, nutně potřebovali vertikální zdvižnou plošinu, která velmi usnadní jejich těžkou situaci.