Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Posláním SOS Sluníčka je pomoc zanedbávaným a týraným dětem či dětem ohroženým domácím násilím.

SOS Sluníčko

Pobyt dětí v SOS Sluníčku umožňuje jejich kontakt s rodinou a známým prostředím, aniž by musely být umístěny do zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětský domov, kojenecký ústav).

SOS Sluníčko dětem poskytuje čtyřiadvacetihodinovou péči tet-vychovatelek, zajišťuje ale i odbornou péči sociální pracovnice, psychologa, lékařů a dalších odborníků podle aktuální potřeby. V době svého pobytu v zařízení děti řádně navštěvují školská i předškolní zařízení a obvyklé volnočasové aktivity.

SOS Sluníčko

Cílem pomoci je nejen zajistit dítěti po dobu jeho pobytu v zařízení láskyplnou péči, ale také současně pracovat na jeho bezpečném návratu do vlastní rodiny, je-li dosažitelný, či hladkém odchodu do pěstounské rodiny v situaci, kdy návrat dítěte do původní rodiny není možný.

SOS Sluníčko je zařízením rodinného typu, v němž se jedna teta-vychovatelka stará nanejvýš o čtyři děti a poskytuje jim veškerou péči, jakou děti v rodině potřebují – vypravuje děti do školy či školky, nakupuje, vaří, pere, hraje si s dětmi a čte jim večer pohádky.