Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Žáci žižkovského speciálního odborného učiliště ve věku 15 – 26 let s těžkým postižením měli koncem července 2016 již počtvrté možnost zúčastnit se prázdninového týdenního pobytu v Trhovém Štěpánově.

Kanisterapie

Během pobytu zažily díky obětavým vychovatelům-asistentům spousty obvyklých táborových aktivit, jako jsou pěší výlety za památkami, táboráky, společenské hry apod. Vítaným a velmi přínosným oživením denních aktivit byla pravidelná kanisterapie pod vedením mistra světa ve sportovní kynologii Luďka Šilhavého. Během ní žáci podle svých individuálních možností posilovali a rozvíjeli citové dovednosti při hlazení, mazlení a komunikaci se psem, rozumové dovednosti, rozšiřování slovní zásoby, jemnou a hrubou motoriku při házení míčků a relaxovali při kontaktu s přátelskými chlupáči.

Takto prováděná kanisterapie má na rozvoj dětí velmi pozitivní vliv, což je vidět na zlepšení stavu dětí dle jednotlivých druhů hendikepů. U žáků s tělesným postižením (DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie) i mentálním postižením dochází k zlepšení pohyblivosti. U autistů pes plní roli prostředníka mezi jejich světem a realitou. U žáku s těžkou vadou sluchu podněcuje kontakt se psem verbální i neverbální komunikaci. Žáci, kteří mají specifické poruchy chování, dosahují lepších výsledků při výchově a motivaci ke vzdělání. U zrakově postižených žáků je důležitá podpora hmatové terapie a rozvoj sociálních dovedností.

Klienti ČSOB Private Banking díky používání Karty dobré vůle podpořili celý projekt částkou 50 000 Kč, která byla použita pro vybavení na kanisterapii.