Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Těsně před narozením se u Adámka objevila zákeřná infekce. Adámek si svůj život vybojoval, ale narodil se s těžkým poškozením mozku. Dnes pětiletý Adámek neleze, nesedí bez opory a nemluví. K dětské mozkové obrně se přidala, bohužel, i kvadruparéza.

Adámek

Aby toho nebylo málo, prodělal manžel infarkt, ze kterého se sice zotavil, ale už nemůže vykonávat svoji profesi tesaře a tím tedy ubylo financí. Poslední rána nás potkala nyní, kdy mi lékaři zjistili karcinom prsu. Manžel musel zůstat doma a starat se o našich pět dětí, abych mohla absolvovat chemoterapii. Naše situace je opravdu vážná, ale nevzdáváme se. Věříme, že s pomocí dobrých lidí vše zvládneme. Proto jsme velice vděčni za finanční pomoc z výtěžku Karty dobré vůle na nákup kompenzačních pomůcek a speciálních rehabilitací pro Adámka.