Přejít k obsahu

Charita a filantropie

S Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových se rodina Jindrova seznámila díky paní ředitele v "Lidušce" v Bystřici nad Pernštejnem, kde se jejich děti učily hrát na hudební nástroje. V té době navštěvovalo hudební školu již pět z jejich sedmi dětí a oni neměli finanční možnosti zajistit všem výuku. Paní ředitelka sehnala kontakt a formuláře žádostí pro Nadaci. Nechtěla, aby škola přišla o talentované žáky.

Rodina Jindrova

Díky nadačnímu fondu tři nejstarší děti absolvovaly oba cykly hry na nástroje – housle, flétnu, saxofon a po celou dobu zpívaly ve sboru Studánka. Po maturitě mohly dvě dcery studovat pedagogiku, kde se jim hudební vzdělání zúročilo. Syn studuje hudbu a zpěv na konzervatoři v Brně – i díky podpoře v rámci projektu Stipendia se mu plní sen o hudebním vzdělání. Také další čtyři děti výukou na nástroje mohou rozvíjet hudební nadání - hudba je vede k disciplíně, sounáležitosti, smyslu pro krásu. Manželé Jindrovi se dětem snaží vštípit sociální cítění - pomoc každému, kdo pomoc potřebuje. Oba pracují v pomáhajících profesích – jako zdravotní sestra a jako vedoucí charitního domu. Jejich příjmy umožňují skromný život pro tak početnou rodinu - ale největším pokladem jsou jejich děti. Právě díky projektu Kroužky, který je z velké části podporován Kartou dobré vůle, mohly/mohou děti se zájmem a pravidelně navštěvovat výuku hudby.

„Moc si vážíme pomoci, která nám byla poskytnuta. Oceňuji velkou vstřícnost zaměstnanců Nadace, srozumitelnost pravidel pro příspěvky,“ shrnují manželé Jindrovi.