Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Při rozvoji schopností dětí s kombinovaným postižením velmi pomáhají různé druhy terapií, především hippoterapie, canisterapie a ergoterapie – při nich si děti zlepšují rovnováhu, koordinaci i jemnou motoriku, uvolňují a posilují svaly, pracují na schopnosti spolupráce a v neposlední řadě u nich probíhá také potřebné emoční uvolnění.

Pohybové terapie

I když pro Základní školu speciální Neratov tyto terapie vykonávají odborníci většinou za výrazně nižší odměnu, než je běžné, případně i zdarma, jedná se pro školu a pro rodiny handicapovaných dětí i tak o poměrně velký náklad. Příspěvek ve výši 50 tisíc korun od Karty dobré vůle ČSOB Private Banking zpřístupnil všechny tři jmenované druhy terapií (ergoterapie, hippoterapie, canisterapie) pro 12 dětí s kombinovaným postižením na celý školní rok 2015/2016. Díky němu děti mohly každý měsíc absolvovat jednu hippoterapii na nedalekém statku, který je zároveň zaměstnavatelem lidí s postižením, jednu canisterapii se speciálně vycvičenými psy a zkušenými psovody a tři ergoterapie s vystudovanou a zkušenou ergoterapeutkou.

 

Jára trpí Downovým syndromem a vadou zraku. Jeho rodiče se ho hned po narození kvůli jeho nemoci zřekli. Hned z porodnice proto putoval do kojeneckého ústavu, odkud se ve třech letech dostal do pěstounské rodiny Němcových, kde dodnes vyrůstá.

Ještě o něco těžší životní start měl jeho „pěstounský“ bratr Roman. Ten se také narodil s Downovým syndromem a navíc trpí těžkou srdeční vadou a vadou sluchu, později se u něj objevila také dna. Až do svých osmi let vyrůstal v ústavu a jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval. Pak si ho do pěstounské péče vzala již zmíněná rodina Němcových a díky její velké snaze byla Romanovi operována srdeční vada – kdyby se jeho noví rodiče o operaci nezasadili, pravděpodobně už by dnes nežil.

Jára i Roman dnes mají milující rodinu a žijí v přátelském prostředí. Aby měli i naději na co nejsamostatnější život v přirozeném prostředí i v dospělosti, navštěvují Základní školu speciální Neratov. Tam spolu s nimi chodí dalších 10 dětí s kombinovaným postižením, tj. takových, které jako Jára a Roman trpí zároveň více různými postiženími, například poruchou autistického spektra, epilepsií, vadami zraku a sluchu, dětskou mozkovou obrnou či Larsenovým syndromem.