Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Paní Pavlína je sympatická a přátelská mladá žena z malé obce nedaleko Zlína. Obklopena krásnou přírodou žije se svým přítelem v domečku, který si postupně svépomocí zvelebují a společně vychovávají dvě děti ve věku osm a deset let. Dá se říct, že do osudného dne si žili spokojeně a šťastně.

Pavlína

V dubnu loňského roku Pavlínu nešťastnou náhodou srazil vlak. Při této nehodě utrpěla mimo jiné úrazy také těžké poranění páteře. Po návratu z nemocnice zůstala upoutaná na elektrický invalidní vozík, její zdravotní stav se bohužel již s největší pravděpodobností nezlepší. Navzdory svému postižení a s pomocí rodiny zvládá Pavlína všechny své povinnosti téměř jako před úrazem. Až se povede z omezeného rodinného rozpočtu jejich domeček bezbariérově upravit, bude se jí žít zase o něco lépe. Aktuálně ale pro pohyb v interiéru potřebuje mechanický vozík. Ten elektrický, na který jí přispěla pojišťovna, je totiž pro pohyb po domě příliš široký. Na mechanický vozík jí ale pojišťovna již nepřispěje a jeho cena je pro rodinný rozpočet příliš vysoká – bezmála 49 tisíc korun. Proto se Pavlína obrátila na Konto Bariéry a požádala o finanční příspěvek. Díky partnerství Konta Bariéry a ČSOB Private Banking získala Pavlína potřebnou částku z výtěžku Karty dobré vůle a vozík vyrobený přímo pro ni je již realitou.

„Jelikož nehýbu nohama a mám velmi omezenou hybnost rukou, potřebuji mnoho pomůcek, které mi co nejvíce zjednoduší běžný život. Bohužel nejsem schopna vše financovat sama, a proto jsem se obrátila s prosbou o finanční podporu na Konto Bariéry a získala jsem tak podporu z výtěžku produktu banky ČSOB Private Banking - Karty dobré vůle ve výši 48 tisíc korun.

Příspěvek z Karty dobré vůle jsem využila na koupi mechanického invalidního vozíku. Touto cestou chci velmi poděkovat oběma institucím za pomoc.“

Pavlína