Přejít k obsahu

Charita a filantropie

Vstup do života nezačal pro Aniku šťastně, narodila se předčasně již ve 27. týdnu těhotenství. Při narození vážila pouhých 720 g. Za těchto okolností neměl maličký organismus možnost plně se vyvinout a Anika tak trpí permanentním poškozením mozku - dětskou mozkovou obrnou (DMO) a ochrnutím levé poloviny těla.

Anika

Moderní medicína z atím DMO neumí vyléčit, ale pomocí medikamentózní léčby a rehabilitací lze z lepšit kvalitu života pacientů. Malá Anika tak má z a sebou opakovanou aplikaci Botoxu do nohy a operaci nohy. Od malička musí denně intenzivně rehabilitovat, potřebuje dohled a asistenci při běžných činnostech, což je pro ni i její nejbližší z načně náročné nejen po psychické stránce, ale také finanční.

Lékaři Anice pro z lepšení stavu doporučili absolvovat intenzivní neurorehabilitační pobyt z aložený na terapii TheraSuit, což je cvičení ve speciálním oblečku. Tato terapie je ale finančně náročná, z dravotní pojišťovna ji nehradí a rodinný rozpočet ji neunese. Proto se maminka Aniky obrátila na Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, který podporuje v programu Fond pomoci dětem s DMO právě neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 17 let s DMO v léčebných z ařízeních v ČR a na Slovensku. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za finančního přispění z  výtěžku Karty dobré vůle ČSOB Private Banking mohl přispět na fyzioterapii dvaceti dětem, mezi kterými je i Anika.

„Chtěla bych z  celého srdce poděkovat Fondu pomoci dětem s DMO, Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové a ČSOB Private Banking, že poskytne mé dcerce nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč na měsíční intenzivní neurorehabilitační pobyt na klinice AXON. Díky Vaší pomoci může Anika absolvovat náročnou rehabilitaci, pro ni tak velmi důležitou, aby se posunula dál. MOC DĚKUJEME!“

Anika a Andrea Dohnalová, maminka