Přejít k obsahu

Karta dobré vůle je vaše
schopnost pomáhat

POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ PLATEBNÍCH KARET

Hlavní riziko Limity pojistného plnění
Platební karta (PK) – finanční ztráta z důvodu
 1. neoprávněného použití platební karty v případě její ztráty nebo odcizení
 2. zneužití mobilního zařízení k provedení plateb na internetu, pokud je platba potvrzována prostřednictvím mobilního zařízení pojištěného
 3. ztráty, odcizení nebo zničení platební karty nebo ztráty možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele platební karty
 4. opakovaného vydání PINu
 5. expresního vydání nové platební karty v případě její ztráty, odcizení nebo zničení
 6. vydání náhradní karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí v případě její ztráty, odcizení nebo zničení
500 000 Kč
Osobní věci
 1. odcizení hotovosti loupežným přepadením
 2. ztráta nebo odcizení osobních dokladů v souvislosti se ztrátou nebo odcizením PK
 3. ztráta nebo odcizení klíčů v souvislosti se ztrátou nebo odcizením PK
 4. ztráta nebo odcizení peněženky v souvislosti se ztrátou nebo odcizením PK
 5. ztráta nebo odcizení brýlí (slunečních/ dioptrických) v souvislosti se ztrátou nebo odcizením PK
50 000 Kč
 1. ztráta nebo odcizení mobilního telefonu v souvislosti se ztrátou nebo odcizením PK
25 000 Kč
 1. ztráta nebo odcizení tabletu / notebooku / el.  čtečky knih v souvislosti se ztrátou nebo odcizením PK
 2. ztráta nebo odcizení chytrých hodinek (popř. náramku) v souvislosti se ztrátou nebo odcizením PK
 3. ztráta nebo odcizení kabelky/aktovky/batohu v souvislosti se ztrátou nebo odcizením PK
15 000 Kč
Územní rozsah Svět

POSTUP PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

 • Ztracenou nebo odcizenou platební kartu zablokovat:

  QR kód

 • Neprodleně osobně nebo telefonicky oznámit událost na pobočce ČSOB (např. svému privátnímu bankéři nebo asistence pobočky).

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY