Přejít k obsahu

Karta dobré vůle je vaše
schopnost pomáhat

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojistná krytí Limity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh (LV) 100 000 000 Kč
Lékařské ošetření, léky, hospitalizace, přeprava do zdravotnického zařízení, repatriace, převoz ostatků do výše limitu LV
Ošetření zubů – akutní bolest – Evropa (tj. ošetření realizované v Evropě) 10 000 Kč
Ošetření zubů – akutní bolest – celý Svět (tj. ošetření realizované mimo Evropu) 20 000 Kč
Zásah horské služby při pojistné události do výše limitu LV
Pojištění rizik souvisejících s terorismem do výše limitu LV
Rozšířené asistenční služby (NADSTANDARD) ANO
Náklady na vyslání rodinného příslušníka (opatrovníka)  
  – jízdné tam a zpět max. 100 000 Kč
  – náklady na ubytování (celkem / 1 den) max. 50 000 Kč / 3 000 Kč
Náhradní doklady v případě ztráty/odcizení – náklady na vystavení 6 000 Kč
Pojištění úrazu ANO
Smrt následkem úrazu 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu 500 000 Kč
Limit trvalých následků úrazu 10%
Denní odškodné 50 Kč
Limit denního odškodného 29 dní
Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu ANO
  – újma na zdraví
  – újma na majetku
20 000 000 Kč
  – limit na poškození elektroniky 10 000 Kč
Pojištění spoluúčasti na zapůjčené věci (především dopravní prostředky) 10 000 Kč
Pojištění zavazadel 40 000 Kč
Pojištění přerušení cesty 30 000 Kč / osoba
Pojištění zmeškání odjezdu 30 000 Kč / osoba
Pojištění zpoždění zavazadel / letu 5 000 Kč / osoba
Pojištění stornopoplatků 50 000 Kč / osoba (spoluúčast 10 %)
Územní rozsah Svět
Pojištění zimních a rizikových sportů ANO
Nepřetržitá délka pobytu v zahraničí 180 dnů

POSTUP PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY