Přejít k obsahu

Zodpovědné investování

Udržitelnost a péče o životní prostředí jsou součástí DNA skupiny ČSOB. Principy udržitelnosti proto promítáme i do svých produktů a vedeme tímto směřem i své klienty. Od roku 2014 pomocí Karty dobré vůle zlepšujeme sociální život potřebným. Nyní chceme o úroveň výš posunout oblast investování a propojit ji s živou přírodou.

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY

Rozhodli jsme se být aktivnější v oblasti odpovědného investování a přicházíme s novým řešením a nabídkou udržitelných produktů spojenou s výsadbou zeleně v České republice. Proč zalesňování?

  • návrat odolného lesa do české krajiny, posílení biologické rozmanitosti a lokální ekonomiky
  • boj proti změně klimatu a omezení sucha
  • zachytávání CO2 a produkce kyslíku

Zalesňování má pomoci řešit kůrovcovou kalamitu. Chytré zalesňování ve vybrané lokalitě pomůže navrátit odolný les do české krajiny.

Za každých 1 000 eur investovaných do investičního certifikátu 100 % Sustainable Development Goals World 2027 bude vysazen vždy jeden listnatý nebo jehličnatý strom. Plocha k zalesňování se nachází 6 km severovýchodně od Velké Bíteše. Vybrána byla ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a magistrátem města Brna. Pro více informací se zeptejte svého privátního bankéře.

Název Dokumenty
Investiční certifikát 100 % Sustainable Development Goals World 2027 Produktový list
Shrnující informace k zalesňování