Přejít k obsahu

Známe cenu peněz

Majetek, který spravujeme, je pro nás víc než souborem čísel. Víme, že bohatství samotné je pro naše klienty prostředkem, nikoli však cílem. A to je něco, co dokážeme respektovat.

INDIVIDUÁLNÍ PORTFOLIO

 • Investiční portfolio v souladu s individuálními potřebami
 • Realizace obchodů s různými investičními nástroji na základě komisionářské smlouvy
 • Široká nabídka investičních nástrojů (podílové fondy, korporátní dluhopisy, strukturované produkty, aj.)

ČSOB ASSET MANAGEMENT


FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

 • Fondy šité klientům na míru
 • Možnost podílet se na investiční strategii svého fondu
 • Individuálně nedostupné investiční nástroje
 • Transparentní právní forma
 • Kompletní účetní a daňový servis

INDIVIDUÁLNÍ DISKREČNÍ PORTFOLIA

 • Každé portfolio je jedinečné – unikátní strategie
 • Osobní konzultace s portfolio manažerem
 • Přímé pozice vlastněné klientem
 • Volby měny portfolia v CZK, EUR nebo USD

PRIVÁTNÍ PORTFOLIA FONDŮ

 • Individuální volba investiční strategie
 • Velmi podrobný reporting
 • Aktivní správa lokálním portfolio manažerem
 • Flexibilní řízení měnového zajištění
 • Daňově optimalizované řešení

PORTFOLIA PRO FIRMY A INSTITUCE

 • Diskreční správa aktiv dle individuálních potřeb klienta
 • Možnost postavit portfolia čistě na dluhopisech s pevným kupónem
 • Nízkonákladové, vysoce efektivní strategie
 • Přehledný reporting

ZAJIŠTĚNÉ A STRUKTUROVANÉ FONDY

 • Sofistikované struktury s předem definovanou splatností a výpočtem výnosu
 • Fondy s ochranou, podmíněnou ochranou či bez ochrany vložených prostředků
 • Široká paleta struktur pro dané situace na finančních trzích
 • Mnohaleté zkušenosti skupiny ČSOB/KBC, jedničky na českém trhu s dlouhodobě nejvyšším tržním podílem

OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

 • Akciové, dluhopisové, fondy peněžního trhu, smíšené fondy
 • Rozmanitá nabídka fondů v různých měnách
 • Široce diverzifikované fondy
 • Fondy zaměřené regionálně, sektorově, tematicky

ČSOB DEALING

DLUHOPISY

 • Primární emise korporátních dluhopisů
 • Státní dluhopisy
 • Hypoteční zástavní listy

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY


STRUKTUROVANÁ DEPOZITA

 • Depozita vázaná na měnové páry

FX OPERACE

 • Individuální spotové transakce
 • Zajišťování měnového rizika

KORPORÁTNÍ SMĚNKY

 • Směnečné programy s vybranými emitenty
 • V měnách CZK, EUR a USD

SKUPINA PATRIA

PATRIA FINANCE, a. s.

 • Specialista na přímé obchodování s akciemi a dalšími investičními nástroji
 • Obchody na světových trzích včetně Burzy cenných papírů Praha
 • Online obchodování na internetové platformě WebTrader
 • Robotické investování indigo
 • Finanční zpravodajství na portále Patria.cz
 • Exkluzivní výhody pro klienty privátního bankovnictví

Investiční brožura Patria Finance

PATRIA CORPORATE FINANCE

 • Transakční a korporátní poradenství

KDYŽ ZAČÍNÁTE INVESTOVAT...

S každým investováním jsou spojena určitá rizika, především riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní. Tato rizika Vám pomáháme řídit následujícími způsoby…

Vyplníte investiční dotazník. Zjistíme, jaké strategie jsou pro vás vhodné.

Díky našemu portfoliovému přístupu a poradenství můžete diverzifikovat investiční rizika.

Pro analýzu a návrh portfolia využíváme unikátní software Global Portfolio Management.


ODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ

Dne 10. 3. 2021 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (tzv. SFDR).

Podle tohoto nařízení ČSOB informuje klienty ohledně udržitelnosti při poskytování investičních služeb.Detailní informace o vybraných produktech, aktuální nabídce včetně tržních analýz a komentářů jsou pro naše stávající klienty k dispozici na diskrétní internetové stránce. Chcete-li získat přístup na diskrétní stránku, obraťte se prosím na svého privátního bankéře.