Solidarita je výsadou zodpovědných

Velkorysost a ochota pomoci tam, kde je třeba, jsou důkazem hlubokého porozumění významu skutečného bohatství. Klientům, kteří se o svůj majetek rozhodnou podělit, pomáháme najít co nejefektivnější způsob, jak věnované peníze zužitkovat.

JAK POMÁHÁME

Dlouhodobě spolupracujeme s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a do prospěšných aktivit zapojujeme zaměstnance i klienty

Již tradicí jsou pravidelné finanční sbírky všech zaměstnanců ČSOB Private Banking pro konkrétní žadatele doporučené partnerskou organizací.

S návrhem pomoci přicházejí také přímo naši kolegové a sdílí osudy znevýhodněných osob ze svého okolí či rodiny. Následně pomáháme financovat například speciální zdravotní pomůcky.

Snažíme se o rovnováhu mezi prací a každodenním životem. Zaměstnanci se s klienty účastní běžeckých závodů a dalších sportovních aktivit – díky každému úspěšně dokončenému kilometru putuje určitá částka na charitu. Podporujeme také dobrovolnické dny, během kterých pracujeme pro dobročinné organizace.

Našim klientům jsme také představili tzv. ČSOB Kartu dobré vůle. Jde pravděpodobně o první platební kartu v Evropě (možná na světě) tohoto typu. Z každé transakce míří 0,6 % na vybrané charitativní projekty. Díky této kartě můžete utrácet a pomáhat zároveň. Mít peníze je krásná věc, ale ten největší poklad je užívat si opravdové bohatství.

Karta dobré vůle MasterCard Award 2014