Přejít k obsahu

Aktuality

17. ledna 2023

ČSOB pomáhá mladým lidem z dětských domovů rozvíjet jejich osobní potenciál

Vybrané investiční certifikáty, které vydává ČSOB, klientům nejenom přinášejí zajímavý výnos, ale také přispívají na dobrou věc.

„V ČSOB Private Banking jsme už 20 let spojeni dobrou vůlí a možnost zapojit se do charitativních aktivit nabízíme i našim klientům. Zakoupením vybraného investičního certifikátu nejenom získávají zajímavou investiční příležitost, ale také možnost přispět na dobročinné účely s udržitelným podtextem,“ říká Martin Kosobud, výkonný ředitel ČSOB Private Banking. Banka totiž podíl z inkasované marže ve výši 0,2 % odvádí na zvláštní účet a následně celou částkou podpoří konkrétní charitativní projekt. Do projektu jsou také zapojeni specialisté z ČSOB, kteří lektorují některá témata, například finanční gramotnost, kybernetickou bezpečnost.

Tím projektem je Regionální podnikatelský kemp, který pomáhá mladým lidem převzít odpovědnost za svůj život primárně pomocí podnikání. Zaměřuje se zejména na mládež z dětských domovů, případně z azylových domů a sociálně znevýhodněných rodin, které prostřednictvím podané ruky, rad a mentorského vedení otevírá přístup k budoucí kariéře. Účastníci si během kempu vytvoří osobní podnikatelský model, který představí odborné porotě. Následně získají podporu mentora, který jim až tři roky pomáhá v osobním růstu.

Organizátorem podnikatelských kempů je spolek 4S You. Více informací o celém projektu je k dispozici na jeho webových stránkách.

Regionální podnikatelský kemp