Přejít k obsahu

Aktuality

6. června 2019

Stěhování do Radlic

Ústředí ČSOB Private Banking včetně smíchovské pobočky (současná adresa 14. října 17, 150 00 Praha 5) a pobočky Wealth Office, bude mít od 10. 6. 2019 novou adresu – Výmolova 353/3, 150 00, Praha 5.

Druhá centrála ČSOB u stanice metra Radlická bude jednou z nejekologičtějších budov nejen v republice, ale i ve střední Evropě. Budova využívá energie ze zemních vrtů, které umožní redukovat závislost na vnějších energetických zdrojích. Součástí hospodaření s energií je také mimořádně kvalitní fasáda, využívání odpadního tepla, přirozené noční předchlazování objektu a mnoho dalších ekologii chránících technologií. Cílem bylo vytvořit ČSOB Kampus, který bude fungovat jako celek. Efektivní propojení objektů je proto jedním z důležitých prvků celé koncepce. Obě budovy centrály bude spojovat lávka pro pěší, překračující Radlickou ulici, a na ní navazující podchod pod Výmolovou ulicí.

Společně se zmiňovanými útvary se do radlické budovy přesouvají i některé dceřiné společnosti – ČSOB Leasing, Patria Finance, Patria Corporate Finance, Patria investiční společnost, ČSOB Factoring a ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o.